top of page

STENTIRANJE i KARDIOLOŠKE OPERACIJE

 

Nakon stentiranja ili nakon kardio hirurškog zahvata potrebno je pacijente pratiti.  Prilikom svakog pregleda  sem uzete anamneze i fizikalnog statusa, potrebno je uraditi EKG u mirovanju i ultrazvuk (UZ) srca. Ako postoje novonastale tegobe u smislu bolova u prsištu, pacijentima koji su stentirani ili urađene premosnice (bypass-i) potreban je test opterećenja (ergometrija) ili ako postoje muskulo skeletni limiti treba uraditi višeslojnu kompjutorizovanu tomografiju (MSCT). Vremenski intervali u kojima se rade kontrolni pregledi su individualni i zavise od tegoba ali su uglavnom na godišnjem nivou (jednom godišnje).

Potrebna je stručno praćenje sa uvidom u posljednju kateterizaciju (CD/DVD  snimak) i operativni tretman da bi se mogao dobiveni nalaz interpretirati i blagovremeno pacijent uputiti na eventualnu dalju revsakularizaciju.

U ordinaciji „Dr Šošević“ moguća je potpuna neinvazivna dijagnostika ovakvih pacijenata.

 

bottom of page