top of page

 Cjenovnik

Naziv usluge:                                                                                                       Cijena (KM)

 

Specijalistički pregled                                                                                             70,00

Kontrolni pregled                                                                                                    50,00

Onkološka konsultacija sa savjetovanjem                                                        100,00

Kardiološka konsultacija sa savjetovanjem                                                      200,00

Nutricionistička konsultacija sa savjetovanjem                                               100,00

Konsultacija za palijativnu njegu                                                                        150,00

Menađerski pregled

(specijalistički pregled + EKG, UZ srca, UZ krvnih žila vrata,

ergometrija, UZ abdomena,UZ štitnjače)                                                          300,00

Ergometrija                                                                                                            100,00

Holter monitoring 24 h EKG-a                                                                             100,00

Aplikacija injekcija                                                                                                   20,00            Ehokardiografija  (Ultrazvuk srca)                                                                         80,00

Ultrazvuk abdomena                                                                                               50,00

Ultrazvuk bubrega, mokraćne bešike, prostate                                                  50,00

Ultrazvuk testisa                                                                                                       50,00

Ultrazvuk štitnjače                                                                                                    30,00

Ultrazvuk dojki                                                                                                          50,00

Ultrazvuk/Kolor dopler krvnih žila ekstremiteta                                               100,00

Ultrazvuk/Kolor dopler krvnih žila vrata                                                               70,00

bottom of page