top of page

 Cjenovnik

Naziv usluge:                                                                                                       Cijena (KM)

 

Specijalistički pregled/ preoperativna priprema                                              100,00

Specijalistički pregled/ kompletna internistička obrada                                 250,00

Kontrolni pregled                                                                                                    50,00

Onkološka/ palijativna njega konsultacija                                                         150,00

Kardiološka konsultacija sa savjetovanjem                                                      200,00

Nutricionistička konsultacija sa savjetovanjem                                               100,00

Konsultacija za palijativnu njegu                                                                        150,00

Menađerski pregled

(specijalistički pregled + EKG, UZ srca, UZ krvnih žila vrata,

ergometrija, UZ abdomena,UZ štitnjače)                                                          300,00

EKG                                                                                                                            50,00

Ergometrija                                                                                                            100,00

Holter monitoring 24 h EKG-a                                                                             200,00

Aplikacija injekcija                                                                                                   50,00            Ehokardiografija  (Ultrazvuk srca)                                                                       100,00

Ultrazvuk abdomena i male zdjelice                                                                   100,00

Ultrazvuk bubrega, mokraćne bešike, prostate                                                  50,00

Ultrazvuk testisa                                                                                                     100,00

Ultrazvuk štitnjače                                                                                                    50,00

Ultrazvuk loža limfne drenaže                                                                              100,00

Ultrazvuk dojki                                                                                                         100,00

Ultrazvuk/Kolor dopler krvnih žila nogu ili ruku                                                 100,00

Ultrazvuk/Kolor dopler krvnih žila vrata                                                               100,00

bottom of page