top of page

ONKOLOGIJA

Kada se pacijentu dijagnosticira maligno neoplastično oboljenje ili kod same sumnje na isto, potrebno je racionalno i optimalno napraviti uvid u dokumentaciju i savjetovati šta dalje treba učiniti, komentarisati preporučenu specifičnu onkološku terapiju  i  odgovoriti na sva pitanja koja su u velikom broju.

Potrebno je zatim posavjetovati sve u vezi suportivne terapije tokom specifične onkološke terapije (kemoterapije, imunoterapije, hormonalne terapije, radioterapije), jer javlja nemoć, pad krvne slike, nejelica, mučnina i povraćanje, kao i neke druge tegobe koje se javljaju.

 I na kraju za pacijente u terminalnom stadiju onkološke bolesti potrebno je osigurati humanu, dobro organiziranu palijativnu njegu i kontrolu bola i ostalih simptoma koji se tada javljaju.

Ordinacija „Dr Šošević“ pruža konsultativne usluge iz onkologije, suportivne terapije i palijativne njege.

bottom of page