top of page

EKG (Elektrokardiogram)

 

Šta je to EKG?

Elektrokardiogram ili EKG je vrlo jednostavna, brza, neinvazivna metoda  kardiološke dijagnostike kojom se prate električna zbivanja na srcu pri mirovanju pacijenta.

 

Može li se uraditi kardiološki pregled bez EKG?

Osnovni kardiološki pregled ne može proći bez EKG-a pa i da je on urađen kratko prije toga dana.

 

Zašto se mora ponavljati EKG?

Stanje na srcu pri bolu i pri poremećajima ritma je tako dinamično da ako je potrebno EKG treba ponoviti bez obzira što je malo prije urađen.

 

Zašto je potrebno nositi stare EKG-e sa sobom na preglede?

Nalaz EKG-a može biti dinamičan, da se mijenja u odnosu na prethodni , pa je tako potrebna komparacija novog EKG-a sa starijim.

 

Ko su kandidati za pregled EKG-om?

Svi koji rade internistički ili kardiološki pregled, oni koji imaju bolove u prsima i koji imaju aritmije.

 

Da li je potrebna prethodna priprema?

Uglavnom nije potrebna sem za muškarce koji imaju izraženiju dlakavost na prsima kada se preporučuje brijanja tog područja. To se može i uraditi na licu mjesta.

bottom of page