top of page

KONSULTACIJE

 

Šta raditi ako se ima problem sa srcem?

Ponekada su ljudi zbunjeni ako imaju neku dijagnozu koja je vezana za njihovo srce i ne znaju šta dalje i bez obzira što su bili kod više doktora imaju osjećaj da nisu dobili sve odgovore i da nisu pravilno tretirani. Ponekad je jedino rješenje doći na konsultaciju sa cijelom dokumentacijom i spremljenim pitanjima. Ponekada je dobro ponoviti neku dijagnostičku pretragu na licu mjesta.

Ono što je najvažnije reći da Vam konsultacije iz kardiologije može dati samo osoba koja ima iskustva ne samo u neinvazivnoj kardiologiji već  i u interventnim procedurama, te Vas blagovremeno uputiti u optimalnu terapiju, bez obzira da li to bila konzervativna ili neka interventna procedura ili pak operativni zahvat.

bottom of page