top of page

KARDIOLOGIJA

Usluge iz kardiologije koje se pružaju u ordinaciji "Dr Šošević" su osnovni kardiološki pregled koji obuhvata uzimanje anamneze, fizikalni pregled, elektrokardiogram (EKG), ultrazvuk srca i kolor doppler krvnih žila vrata. Po potrebi se kardiološki pregled proširuje sa testom opterećenja (ergometrija), holter monitoringom EKG-a i krvnog pritiska i kolor dopplerom krvnih žila ekstremiteta i/ ili abdomena.

Osim osnovnog neinvazivnog kardiološkog pregleda možemo vršiti:

  • kontrolu krvnog tlaka

  • kontrolu i praćenje pacijenata sa anginom pektoris

  • kontrolu i praćenje sa oboljenjima srca i srčanih zalistaka

  • kontrolu i praćenje pacijenata sa aritmijama

  • savjetovanje, edukaciju i psihološku podršku

bottom of page