top of page

HOLTER MONITORING

 

Šta je to holter monitoring?

Holter monitoring je praćenje elektrokardiograma, odnosno EKG zbivanja na srcu ili praćenje krvnog tlaka u vremenskom periodu, najčešće u toku 24 sata. Prvi se zove holter monitorng EKG-a u 24h, a drugi holter monitoring krvnog tlaka u toku 24h. Dakle, to su neinvazivne vrlo bitne dijagnostičke kardiološke  metode.

 

Zašto se radi holter monitoring?

Kada se monitorira EKG u periodu cijelog dana registriraju se eventualne aritmije srca ili blokovi prenosa signala u srcu. Tako da se može na osnovu nalaza ordinirati nova ili promijeniti terapija ili dati indikacija za postavljanje „pace maker-a“ ili implantabilnog kardiovertera (ICD-a), ili se pacijent šalje dalje na elektrofiziološko ispitivanje. Kada se monitorira krvni tlak registriraju se periodi kada tlak oscilira, povisuje se ili dosta opada. Korekcija terapije se radi na osnovu ovog nalaza.

 

Treba li priprema za holter monitoring?

Priprema ne treba sem kod muškaraca koji imaju dlakavija prsa koji trebaju obrijati pomenutu regiju za holter EKG-a.

bottom of page